Οδηγός σπουδών ΟΡΟΣΗΜΟ


Γ` Λυκείου
τεχνολογική - 13 ώρες
1. Κύκλος Τεχνολογίας & Παραγωγής 2. Κύκλος Πληροφορικής & Υπηρεσιών
Μαθηματικά 4 Μαθηματικά 4
Φυσική - Μηχανική 4 Φυσική 4
Ηλεκτρολογία 2 Ανάπτυξη εφαρμογών 2
Χημεία - Βιοχημεία 2 Αρχές Οργάνωσης 1
Νέα 2 Νέα 2
Θεωρητική - 13 ώρες
Θετική - 13 ώρες
Αρχαία 5
Λογοτεχνία 2
Λατινικά 2
Ιστορία 1
Νέα 2
Μαθηματικά 4
Φυσική 4
Χημεία 2
Βιολογία 2
Νέα 2

Μαθήματα Επιλογής
Mαθηματικά Γενικής Παιδείας 2
Φυσική Γενικής Παιδείας 1
Βιολογία Γενικής Παιδείας 1
Ιστορία Γενικής Παιδείας 1
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2
Β` Λυκείου
Τεχνολογική - 13 ώρες
Θετική - 13 ώρες
Μαθηματικά 3
Φυσική 3
Άλγεβρα 2
Φυσική Γενικής Παιδείας 2
Νέα 2
*Επιπλέον Φυσική Γ` Λυκείου 1
Μαθηματικά 3
Φυσική 3
Χημεία 2
Άλγεβρα 2
Φυσική Γενικής Παιδείας 2
Νέα 2
*Επιπλέον Φυσική Γ`Λυκείου 2

Θεωρητική - 13 ώρες
Aρχαίο Άγνωστο 3
Αρχαίο Γνωστό 2
Λατινικά 2
Αρχαία Γενικής Παιδείας 1
Νέα 2
Αρχαία Γνωστό Γ` Λυκείου 1
Άλγεβρα επιλογής 2
Α` Λυκείου
Γενικά Μαθήματα
Μαθήματα επιλογής
Άλγεβρα 3
Φυσική 3
Νέα 2
Γεωμετρία 3
Χημεία 2
Αρχαία 2

Από Α` Λυκείου με στόχο τη θεωρητική:
Μαθηματικά 3
Αρχαία 2
Νέα - Γλώσσα 2
Γυμνάσιο
Γ` Τάξη
Β` Τάξη
Μαθηματικά 3
Φυσική 2
Χημεία 1
Αρχαία 2
Νέα - Γλώσσα 2
Μαθηματικά 3
Φυσική 2
Χημεία 1
Αρχαία 2
Νέα - Γλώσσα 2
Α` Τάξη
Μαθηματικά 3
Αρχαία 2
Νέα - Γλώσσα 2


Πανελλαδικές εξετάσεις

Εγγραφή ΟΡΟΣΗΜΟ

ΟΡΟΣΗΜΟ σχόλια:


Ορόσημο στο Ίλιον

22 χρόνια στην κορυφή

Προτεινόμενα


© Copyright 2013 - ΟΡΟΣΗΜΟ

σχεδιασμός - υλοποίηση: pypass.gr

Είσοδος ΟΡΟΣΗΜΟ

×